isazadeh
10 مهر 1401 - 18:45

ایرادات شورای نگهبان به طرح شفافیت قوای سه‌گانه اصلاح شد

سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها گفت: در جلسه امروز این کمیسیون، ایرادات شورای نگهبان به طرح شفافیت قوای سه گانه، دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها اصلاح شد. علی حدادی در گفتگو با خبرنگار مهر، در تشریح جلسه عصر امروز کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها، اظهار داشت: در این جلسه، ایرادات شورای نگهبان به طرح شفافیت قوای سه گانه، دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها بررسی شد. گانهوی بیان کرد: پس از بحث و بررسی مفصل، ایرادات شورای نگهبان به طرح شفافیت قوای سه گانه، دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها رفع شد و برای تصویب نهایی به صحن مجلس ارسال خواهد شد. گانهسخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: همچنین ایرادات شورای نگهبان به طرح نحوه تشکیل و فعالیت تشکل‌های صنفی و تخصصی در این جلسه مرتفع شد.
منبع: مهر
شناسه خبر: 764897